Integrovaný operační systém
Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj
Moravskoslezský kraj
Dolů

Systém pro výměnu, předávání a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb je z pohledu ukládání dat distribuovaným systémem bez centralizovaného uchovávání kopií dat. Systém rozšiřuje a udržuje komunikační infrastrukturu pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v rámci Moravskoslezského kraje a umožňuje registrovaným pacientům informativní náhled na vlastní dokumentaci. Správce Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení je Moravskoslezský kraj. Systém je otevřený a umožňuje napojení na jiné regionální systémy výměny dat obdobného charakteru.Systém umožňuje:

 • Poskytování urgentních informací pro účely zdravotnické záchranné služby v reálném čase.
 • Poskytování informací z ambulantních a propouštěcích zpráv pro účely zdravotnické záchranné služby v reálném čase.
 • Zasílání avíza o převozu pacienta do zařízení lůžkové péče.
 • Zasílání „Záznamu o výjezdu“ do zařízení lůžkové péče kam je pacient předán. (Možnost zasílání záznamu o výjezdu v čistě elektronické podobě s el. podpisem.)
 • Zasílání elektronických žádanek na vyšetření. (Systém je schopen přenášet „libovolné“ žádanky. Jejich export z NIS a import do NIS konfiguruje správce NIS.)
 • Zasílání lékařských zpráv mezi nemocnicemi (na tel. vyžádání). (Komunikační systém je schopen zprávy přenést/doručit, konfiguraci importu do NIS provádí správce NIS.)
 • Nahlížení do vlastní dokumentace pacientem.
 • Poskytování statistických informací o úspěšnosti stanovených diagnóz pro účely zdravotnické záchranné služby.
 • Zasílání SMS zpráv s upozorněním na urgentní příjem v nemocnici. Svolání lékařského týmu na urgentní příjem pomocí SMS na základě doručeného avíza.
Dolů

Pro poskytovatele

Správcem Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení je Moravskoslezský kraj. Systém pro výměnu, předávání a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb je z pohledu ukládání dat distribuovaným systémem bez centralizovaného uchovávání kopií dat.

Výměna informací je možná mezi nemocničními informačními systémy vzájemně nebo mezi nemocničními informačními systémy a ambulantními informačními systémy.

Systém zajišťuje automatizované zabezpečené předávání citlivých zdravotnických i jiných dat a zpráv prostřednictvím sítě Internet. S použitím souboru technologií a programových prostředků systém zajišťuje zabezpečený přenos dat v souladu s legislativními požadavky ČR zejména dle zákona na ochranu osobních údajů. Veškerá komunikace je v daném systému plně logována. Systém vystavuje potvrzení o odeslání a příjmu každé zprávy a garantuje doručení zpráv. Obsah zpráv je chráněn proti neoprávněnému přístupu šifrováním dokumentů pomocí asynchronní kryptografie.

Uživatel provede registraci odesláním vyplněného registračního formuláře a podepsané smlouvy (3 stejnopisy) na adresu správce systému. Uzavření tohoto smluvního vztahu je nezbytné pro vstup zdravotnické organizace do krajského projektu Systém pro výměnu, předávání a sdílení informací v rámci sítě zdravotnických zařízení. Registrační formulář je důležitý pro správné nastavení systému. V případě kladného posouzení a podepsání smlouvy ze strany správce je uživateli vygenerován a zaslán unikátní identifikátor účastníka potřebný pro spuštění instalačního programu.

Více informací naleznete v uživatelské příručce.

Ke stažení

Uživatelská příručka

Smlouva o přístupu k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení

Registrační formulář

Instalační program


Kontakty

Technická podpora:

 1. Zajišťuje: STAPRO s. r. o.
 2. Telefon: +420 604 293 023
 3. E-mail: mise@stapro.cz

Informace k podpisu smlouvy (v úřední hodiny):

 1. Zaměstnanec: Mgr. Ing. Radana Mutinová
 2. Telefon: +420 595 622 780
 3. E-mail: radana.mutinova@msk.cz

Portál Transmise
Dolů

Pro veřejnost

Portál pacienta je webová aplikace provozovaná centrálně v Technologickém centru Moravskoslezského kraje, která umožňuje občanům vzdálený personalizovaný přístup přes internet výhradně k vlastním zdravotním záznamům vedeným v nemocničních informačních systémech zdravotnických zařízení, která jsou připojena k Systému pro výměnu informací v rámci sítě zdravotnických zařízení.

Do Portálu pacienta je umožněn přístup výhradně ověřených pacientů nebo ověřených zákonných zástupců a výhradně ke svým zdravotnickým záznamům nebo záznamům osob, jejichž jsou zákonným zástupcem, vedeným v nemocničních informačních systémech. Přístup musí být akceptován a povolen samostatně každou nemocnicí (poskytovatelem zdravotních lůžkových služeb), provozující nemocniční informační systém napojený na Systém pro výměnu informací. Každá nemocnice samostatně provádí fyzické ověření osob (pacient nebo zákonný zástupce) a povolení přístupu (nastavení přístupových oprávnění) ke zdravotnickým záznamům ověřené osoby právě jen v dané nemocnici. Uživatelský účet má uživatel jen jeden, ale povolení náhledu na informace z dokumentace bude po ověření uživatele aktivováno pro každou nemocnici samostatně.

Zavedení uživatele do systému provádí pověřený a oprávněný pracovník zdravotnického zařízení. Provádí se vyplněním formuláře pro vytvoření nového uživatele na základě ověřovaných dokladů předložených pacientem. Tím se vytvoří nový uživatelský účet v aplikaci, vygeneruje se uživatelské (přihlašovací) jméno a heslo pro první přihlášení.

Během registrace se vytiskne dokument o podmínkách přístupu k pacientským datům, který upravuje vztah mezi subjektem údajů a správcem údajů a podmínky a povinnosti při poskytování informací vzdáleným přístupem přes internet.

Provozovatel portálu výslovně upozorňuje, že informace zde uvedené nejsou kompletní zdravotnickou dokumentací pacienta a mají pouze informativní charakter. Kopii originální zdravotnické dokumentace vydá zdravotnické zařízení na písemnou žádost pacienta nebo jeho zákonného zástupce v souladu se zákonem o zdravotních službách.

VSTOUPIT

* Vstup do aplikace je možný až po registraci uživatele ve zdravotnickém zařízení.

Ke stažení

Uživatelská příručkaKontakty

Při potížích s přihlášením volejte v úřední hodiny:

+420 595 622 600
Portál Transmise

Kontakty

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
telefon: 595 622 600 fax: 595 622 126


elektronická podatelna: posta@msk.cz
název datové schránky: Moravskoslezský kraj
identifikátor datové schránky: 8x6bxsd
IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 9:00 - 17:00
Út, Čt: 9:00 - 14:30
Pá: 9:00 - 13:00


Integrovaný operační systém
Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj
Moravskoslezský kraj